Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō)

Artist Information
Nationality: Japanese


A Party in the Shinagawa Pleasure Quarters
Artist: Torii Kiyonaga (1752-1815)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795) (attribution: Falsely attributed to)
Katsukawa Shun'ei (1762-1819)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor
Artist: Katsukawa Shun'ei (1762-1819)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795) (attribution: Falsely attributed to)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Arashi Ryûzō as the Moneylender Ishibe Kinkichi
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Bandō Hikosaburō III as Obiya Chōemon
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Bandō Hikosaburō III as Sagisaka Sanai
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Bando Mitsugorō II as Ishii Genzō
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Danjûrō VI as Mimana Yukinori
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Danjûrō VI as Soga no Gorō Tokimune
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Ebizō as Kudō Saemon Suketsune
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Ebizō as the Pilgrim Ryōzan, actually Abe Sadato
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Komazō III as Shiga Daishichi
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Komazō III as Shinozuka Gorō (Sadatsuna)
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Monnosuke II as Date no Yosaku
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Omezō
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Omezō as the Manservant Ippei
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ichikawa Yaozō III as Tanabe Bunzō
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Iwai Hanshirō in a Female Role
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795) (attribution: After)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Iwai Hanshiró IV as the Pilgrim Otoma
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Iwai Hanshirō IV as the Wet Nurse Shigenoi
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Matsumoto Kōshirō IV as Banzui Chōbei
Artist: Katsushika Hokusai (1760-1849)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Matsumoto Kōshirō IV as Gorōbei, the Fishmonger from San'ya
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Matsumoto Yonesaburō as Kewaizaka no Shōshō, Actually Shinobu
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Morita Kan'ya VIII as the Palanquin-bearer Uguisu no Jirōsaku
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Nakajima Kanzō as the Packhorse Driver Negoto no Chōzō
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Nakamura Nakazō II, also called Sakaiya Shûkaku, as the Farmer Tsuchizō, actually Prince Koretaka
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Nakamura Noshio II as Konohana, Daughter of Ki no Tsurayuki
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Nakayama Tomisaburō as a Kamuro Performing a Lion Dance
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Nakayama Tomisaburō as the Cowherd Ofude
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Onoe Matsusuke as Matsushita Mikinoshin
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Osagawa Tsuneyo II
Artist: Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ōtani Oniji III as the Manservant Edohei
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Ōtani Tokuji as the Manservant Sodesuke
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sakata Hangorō III as a Traveling Priest, actually Chinzei Hachirō Tametomo
Artist: Katsushika Hokusai (1760-1849)
Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sakata Hangorō III as Fujikawa Mizuemon
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sakata Hangorō III as Kosodate Kannonbō
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sanokawa Ichimatsu III as Ihohata
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sanokawa Ichimatsu III as the Gion Prostitute Onayo
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sawamura Sōjûrō III as Kujaku Saburō
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1
Actor Sawamura Sōjûrō III as Ōgishi Kurando
Artist: Tsutaya Jûzaburō (Kōshodō) ()
Toshusai Sharaku (active 1794-1795)
Musem: Museum of Fine Arts, Boston
Vendor: Museum of Fine Arts, Boston
# of Views: 1